Ples Mateřské školy na Obřím sudě v Lázních Libverda 2017

Obří sud je výletní restaurace zbudovaná roku 1931 severně od obce Lázně Libverda. Vzorem jí byl Obří sud na vrcholu Javorníku. Sud u Lázní Libverdy dosahuje výšky 11,40 m, délky 14,15 m a šířky 10,50 m. Je celý postaven ze dřeva a otevřen byl na začátku února 1931. Během 70. let 20. století prošel rekonstrukcí, během níž byl celý rozebrán a poté opětovně sestaven. Od roku 1974, kdy Obří sud na Javorníku vyhořel, až do otevření po jeho znovupostavení v roce 2011 byla libverdská stavba jedinou takovou v celé České republice. (Pokračování textu…)

Certifikační komise hodnotila výrobky nových zájemců o značku Regionální produkt Jizerské hory

Výrobky se značkou Regionální produkt Jizerské hory se už od podzimu 2010 objevují na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a propagují Liberecký kraj. Hlavně se však s nimi můžete setkat na trzích a jarmarcích, ať už jde o trhy spojené se svátky Vánoc či Velikonoc nebo o tradiční poutě jako je Svatoanenská pouť na Jizerce nebo Mariánská pouť na Kristiánově. Značka se pomalu začíná zabydlovat i na řadě farmářských trhů v Libereckém kraji, pronikla dokonce až do Prahy.
(Pokračování textu…)

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštívila Zámecký pivovar Frýdlant

Zámecký pivovar Frýdlant je průmyslový podnik ve Frýdlantu  na severu České republiky. První písemné zmínky o pivovaru byly dochovány v urbáři zdejšího panství vyhotoveném v letech 1381 až 1409. V té době se vařilo pivo na frýdlantském hradě převážně pro potřeby jeho majitelů. Díky vzrůstajícímu objemu uvařeného piva vrchnost na přelomu 16. a 17. století dobudovala svůj nový pivovar, který byl z praktických důvodů přesunut blíže k přírodním zdrojům, tedy do podhradí na břeh řeky Smědé. Nejstarší dochované plány pivovaru, které se podařilo najít, zachycují jeho stav z roku 1817. (Pokračování textu…)

TOPlist